Wykonujemy Audyty BHP prac podwodnych przy pomocy wykwalifikowanego sprzętu oraz osób mających
doświadczenie w pracach podwodnych. Nasz sprzęt jest w stanie
audytować pracę nurków zawodowych, a wykwalifikowana kadra zweryfikuje dokumentację BHP, procedury oraz podjęte działania.