Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest dbałość o zdrowie i życie pracowników oraz zabezpieczanie ich przed występowaniem zagrożeń w miejscu pracy. Jedną z głównych podstaw do prawidłowej oceny warunków pracy jest cykliczne wykonywanie pomiarów związanych z prowadzoną działalnością. Zapewnia to stały monitoring warunków pracy i ogranicza występowania chorób zawodowych wśród pracowników.

W ścisłej współpracy z akredytowanymi laboratoriami wykonujemy wszelkie pomiary i badania środowiskowe. Nasi specjaliści kompleksowo doradzą w wytypowaniu czynników uciążliwych oraz szkodliwych, których wykonanie będzie niezbędne w Państwa Firmie.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.) pracodawca jest zobowiązany, w okresie nie późniejszym niż w ciągu miesiąca od daty uruchomienia zakładu, dokonać pomiaru parametrów (stężenia, natężenia) szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych lub biologicznych, jeżeli występują w firmie lub zachodzi takie przypuszczenie.

Oferujemy wielopłaszczyznową pomoc w realizacji, obsłudze i opracowaniu wszelkich pomiarów w Państwa Firmie.