Oferujemy Państwu wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Instrukcja jest wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie.

Celem opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest określenie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie należy uwzględnić w czasie eksploatacji obiektów, jak również eksploatacji znajdujących się w nich urządzeń.

Profesjonalnie wykonana i wdrożona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego obniża ryzyko powstania pożaru, zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu, ułatwia proces administrowania obiektem oraz zapewnia komfort właścicielowi lub zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych.

Opracowanie IBP opiera się na szczegółowym zapoznaniu się ze specyfiką obiektu oraz poznaniu wszelkich procesów technologicznych prowadzonych w przedsiębiorstwie.