ACTIVE SYSTEM to nowatorski  i autorski System Zarządzania Jakością równoważny z ISO 9001. System ten podobnie jak wspomniana norma ISO 9001 skupia się na ciągłym doskonaleniu procesów w firmach produkcyjnych i usługowych. ACTIVE SYSTEM poprzez uproszczoną formułę pozwala lepiej kontrolować procedury, procesy i dokumentację. W mniejszych przedsiębiorstwach, gdzie biurokracja jest najmniej pożądanym efektem systemowym, sprawdza się wyśmienicie zapewniając jednocześnie wysoki poziom oferowanych produktów czy usług. Odnosi się do procesów zarządzania jakością w Organizacji.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie i doskonalenie systemu zostaje zazwyczaj osoba ze ścisłego kierownictwa firmy, pozwala to na zrozumienie problemów i szybkie dyspozycje poprawiające rozwiązania systemowe. Osoba odpowiedzialna za system w danym przedsiębiorstwie musi mieć możliwość korzystania z zasobów przedsiębiorstwa niezbędnych do jego wdrożenia oraz doskonalenia. System opiera się również na sugestiach i pracy z klientami, tak aby odbiorca był usatysfakcjonowany realnym wpływem na zamawiane produkty lub usługi. ACTIVE SYSTEM jest ciekawym narzędziem jako równoważny środek zapewnienia wysokiej jakości w Przedsiębiorstwie.

Rozwiązanie takie jest zgodne z pozostałymi normami ISO 14001 oraz OHSAS 18001, jednocześnie jest zgodne z naszym kolejnym autorskim Zintegrowanym Systemem Prewencji Wypadkowej – ZSPW.