Prowadzi szkolenia z zakresu zdobycia uprawnień i obsługi wszystkich typów wózków jezdniowych (widłowych), wraz z bezpieczną wyminą butli z gazem.

Szkolenie obejmuje następujące typy wózków:

  • Naładowne,
  • Unoszące,
  • Podnośnikowe,
  • Ciągnikowe,
  • Specjalne.

Po ukończeniu kursu wydajemy cztery dokumenty:

  • Zaświadczenie MEN (uprawnia do obsługi wszystkich typów wózków jezdniowych).
  • Legitymacja.
  • Certyfikat Unii Europejskiej (uprawnia do obsługi wszystkich typów wózków jezdniowych).
  • Certyfikat Unii Europejskiej z zakresu bezpiecznej wymiany butli z gazem.

Szkolenie może odbywać się u Państwa w firmie lub na placach manewrowych.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną naukę jazdy. Każdy uczestnik kursu dostaje również materiały szkoleniowe.

Kurs kończy się egzaminem obejmującym część teoretyczną i praktyczną.