Działając na podstawie obowiązującego prawa, Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć w swojej Firmie osoby odpowiedzialne za gaszenie pożarów, obsługę gaśnic oraz ewakuację pracowników. Mając na uwadze dobro Państwa Firm zwracamy szczególną uwagę na możliwość przeprowadzenia szczegółowych i kompleksowych szkoleń z zakresu ochrony pożarowej. Dzięki naszym szkoleniom pracownicy będą potrafili pomóc w sytuacjach awaryjnych i wyjątkowo stresowych.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką bezpieczeństwa pożarowego w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem procedur ewakuacyjnych oraz gaszenia pożarów przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

Szkolenia prowadzone są przez Inspektorów Pożarnictwa, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie – praca w Państwowej Straży Pożarnej. Podczas szkoleń wykorzystujemy innowacyjne metody praktyczne min.: pokazy przekrojów gaśnic, użycie gaśnic na otwartej przestrzeni oraz zadymienie pomieszczenia i wskazanie procedur postępowania przy możliwości zatrucia tlenkiem węgla.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych w przedsiębiorstwie do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką ochrony przeciwpożarowej i chcą nabyć wiedzę i umiejętności postępowania na wypadek pożaru i ewakuacji osób.

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu i prezentacji multimedialnej obrazującej specyfikę zagrożenia pożarowego, wymogi i warunki ewakuacji, procedury bezpieczeństwa oraz ćwiczeń praktycznych.