Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu możemy Państwu zaoferować wielokierunkowe doradztwo oraz nadzór BHP. Usługi świadczone są w zakresie kompleksowo rozumianego bezpieczeństwa oraz prawa pracy. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oferujemy skuteczne rozwiązania oraz pomagamy je wdrożyć. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, rzetelnie podchodząc do wymagań i specyfiki Jego Firmy.

Porady oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu pozwolą uniknąć błędów związanych z brakiem znajomości przepisów bądź postępowania w przypadkach szczególnych.

Nadzór nad postępowaniem w danych sytuacjach pozwoli na rzetelne i prawidłowe sporządzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami Prawa, interpretacjami Sądów oraz Inspektorów Pracy.

Dzięki naszemu autorskiemu programowi przypomnimy o konieczności przeprowadzenia badań lekarskich bądź szkoleń z dziedziny BHP.

Pracodawco, jeżeli dostrzegasz trudności w interpretacji Prawa Pracy, wykonaniem zaleceń pokontrolnych lub chcesz poprawić warunki BHP w swojej Firmie – prosimy o kontakt. Nie boimy się wyzwań, dokonamy wszelkich starań, by nasza pomoc była skuteczna.

Nasze działania:

  1. Pomoc konsultingowa w zakresie BHP i P.POŻ.
  2. Doradztwo w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  3. Kompletowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji powypadkowej dla ZUS i PIP.
  4. Nadzór merytoryczny nad właściwym sporządzeniem dokumentacji powypadkowej
  5. Uczestniczenie w trakcie kontroli przez organa zewnętrzne upoważnione do kontroli np. PIP (udzielanie informacji kontrolującym i opracowywanie korespondencji pokontrolnej).
  6. Nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich.
  7. Nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia (poziom natężenia hałasu, minimalny poziom oświetlenia w miejscu pracy).
  8. Nadzór nad dostosowywaniem maszyn do wymagań minimalnych BHP.
  9. Nadzór nad dokumentacją BHP.
  10. Wykonywanie innych czynności z zakresu bhp, które wynikają z nowych przepisów prawnych lub zarządzeń pokontrolnych.