Próbna ewakuacja jest najlepszym sposobem na weryfikację stosowania i funkcjonowania procedur przeciwpożarowych. Oferujemy Państwu organizację kompleksowej próbnej ewakuacji pod nadzorem Państwowej Straży Pożarnej. Niezapowiedziane dla pracowników ćwiczenia pozwalają dostrzec problemy, trudności i niedociągnięcia, które mogą być tragiczne w skutkach podczas realnego pożaru. Dzięki cyklicznej organizacji próbnej ewakuacji zapewniamy poprawność funkcjonowania procedur pożarniczych oraz działań w zakresie ewakuacji pracowników. Dzięki tym działaniom mogą Państwo zweryfikować zachowanie załogi oraz osób wyznaczonych do działań w zakresie zwalczania pożarów.

Istotnym elementem próbnej ewakuacji jest jej podsumowanie w postaci prezentacji multimedialnej. Wskazujemy wówczas błędy i omawiamy możliwość ich wyeliminowania. Cała ewakuacja jest nagrywana, by później na spokojnie móc odtworzyć jej przebieg i dokonać analizy.

Przypominamy, że obowiązujące przepisy nakładają obowiązek prowadzenia próbnych ewakuacji w sposób cykliczny.