Oferujemy Państwu wykonanie oraz pełną obsługę pomiarów środowiska pracy. Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami na terenie całej Polski. W naszej ofercie pomiarów środowiskowych znajdziecie Państwo min badania.:

  • natężenia hałasu,
  • natężenia drgań o działaniu ogólnym,
  • natężenia drgań o działaniu miejscowym,
  • stężeń substancji chemicznych,
  • stężeń pyłów i wolnej krzemionki,

Ze względu na szeroki zakres oferowanych usług nasi specjaliści doradzają w wyznaczeniu czynników do badań, zajmą się jej realizacją oraz omówieniem. Na podstawie przeprowadzonych badań tworzymy rejestry czynników szkodliwych oraz harmonogramy kolejnych badań w oparciu o czasookresy ujęte w właściwym Rozporządzeniu.

W przypadku przekroczeń dopuszczalnych wartości NDN lub NDS opracowujemy właściwy plan działań korygująco – naprawczych, którego głównym celem jest obniżenie poziomu stężeń lub natężeń danego czynnika. Oferujemy działania naprawcze w obszarze technicznym, organizacyjnym i dokumentacyjnym.