Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu pomiarów elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, przeglądy instalacji elektrycznych, a także lokalizację i usuwanie usterek elektrycznych.

Wykonując pomiary elektryczne, Klient zyskuje pewność i spokój o bezpieczeństwo osób korzystających z urządzeń i instalacji elektrycznej w miejscu pracy.

Wszystkie usługi wykonywane są przez doświadczonych pracowników posiadających niezbędne uprawnienia, posługujących się profesjonalnym sprzętem pomiarowym.

Na zlecenie Klienta pomiary wykonywane są w budynkach o różnym przeznaczeniu, handlowych, usługowych, biurowych, placówkach publicznych, przemysłowych i innych.

W naszej ofercie znajdą Państwo min.:

  • sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie/ uziemienie),
  • sprawdzenie działania i pomiary parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów,
  • wszelkie inne pomiary elektryczne wymagane na stanowisku pracy.