Działając na podstawie obowiązującego prawa, Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć w swojej Firmie osoby odpowiedzialne udzielanie pierwszej pomocy oraz obsługę apteczek pierwszej pomocy. Mając na uwadze dobro Państwa Firm zwracamy szczególną uwagę na możliwość przeprowadzenia szczegółowych i kompleksowych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki naszym szkoleniom pracownicy będą potrafili pomóc w sytuacjach awaryjnych i wyjątkowo stresowych.

Celem szkolenia jest min. opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie: oceny sytuacji w miejscu zdarzenia, eliminacji czynnika zagrażającego, udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności, zatrzymania oddechu i krążenia, napadu drgawkowego, oparzeń, odmrożeń, zatruć, zranień, obrażeń kostno – stawowych, oceny stanu poszkodowanego – kontroli podstawowych funkcji życiowych, zabezpieczania chorego przed możliwością dodatkowego urazu (układanie w pozycji bocznej ustalonej), zorganizowania transportu poszkodowanego.

Szkolenia prowadzone są przez praktykujących Ratowników Pogotowia, którzy na co dzień niosą pomoc. Właściwe przygotowanie praktyczne jest w tym przypadku nieocenione ze względu na szeroką wiedzę i doświadczenie we wszelkich przypadkach. Podczas szkoleń prezentowane są praktyczne  metody obsługi defibrylatorów, wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomach oraz pokazy próbnych scenek np. wyciąganie poszkodowanego z pojazdu.

Przypominamy, że 80% wypadków dzieje się w gronie najbliższych – rodzina, współpracownicy, przyjaciele. Zachęcamy zatem do udziału w szkoleniach.