SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA ENERGETYCZNE

Dozór i eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych Grupy. I, II i IIIŚwiadectwo kwalifikacyjne Dozór i Eksploatacja

Uprawnienia elektryczne – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energie elektryczną w tym laboratorium pomiarów elektrycznych – Gr.1

Uprawnienia cieplne i sprężonego powietrza – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz innych urządzeń energetycznych – Gr.2

Uprawnienia gazowe – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające paliwa gazowe – Gr.3

Zakres szkolenia i egzaminów: obsługa, konserwacja, naprawy, montaż, prace pomiarowo – kontrolne urządzeń gr. I, II i III.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Wykład i egzamin państwowy przed Komisją.

Dokument uzyskany po szkoleniu – Świadectwo kwalifikacyjne – okres ważności 5 lat