Audyt dokumentacji pracowniczej dokonuje się, aby wykryć potencjalne nieprawidłowości

Zakres audytu dokumentacji obejmuje m.in:

  • weryfikację akt osobowych pracowników, w tym analizę dokumentów pod względem zgodności z obowiązującym prawem (umowy o pracę, wystawione świadectwa pracy, szkolenia BHP, badania lekarskie i inne),
  • weryfikację prowadzonej ewidencji czasu pracy,
  • weryfikację poprawności ustalania wymiaru urlopów wypoczynkowych.

Po zakończeniu audytu, pracownicy firmy pozostają do Państwa dyspozycji, aby nieść pomoc, wsparcie merytoryczne i doradztwo.